:EPC:  Energy Performance Consultants   

Start Contact

Bedrijfsvoorstelling EPC/EAP/enz Isolatie Informatief Algemene voorwaarden

Hoe werkt isolatie ?
Omhoog

 

Hoe werkt isolatie ?
Schimmel en zwam

LUCHT 

Isolatiematerialen zijn er in alle mogelijke materialen en vormen : 

Materialen : Glaswol , rotswol , PUR (polyurethaan schuim) , XPS ( geextrudeerd polystyreen ) , EPS ( geexpandeerd polystyreen ) , glasschuim , kurk , vermiculiet , houtwol , schapenwol , ultra lichte schuimstenen ,en nog vele meer ....

Vormen : Platen , rollen , dekens , losse korrels , ....

En gemeenschappelijk punt hebben al deze materialen en vormen dan toch : LUCHT 

Isolatiematerialen werken enkel en alleen door lagen van (bijna) stilstaande lucht te realiseren . Lucht is wat isoleert , niet het materiaal dat de lucht stil houdt ( integendeel) . Door de lucht stil te houden worden de convectiestromen geminimeerd . 

De manier waarop de lucht zo stil mogelijk wordt gehouden ( minimale convectie ) , en de eigen verliezen van het omkapselend materiaal ( meest door transmissie ) bepalen uiteindelijk hoe efficient een isolatiemateriaal is . 

Hoe dikker de isolatie , hoe meer warmteverlies wordt vermeden . 

Het zelfde principe kent iedereen uit het multilayer concept bij winterkleding : vele dunne kledingslagen houden vele luchtlagen quasi stil . Hoe dikker de totale luchtlagen  , hoe warmer men het zal hebben . 

VOCHT 

Doch of een dik isolatiemateriaal binnen enkele maanden / jaren in de praktijk nog zo goed functioneert hangt af van vele andere factoren . Een hoofdfactor is hoe vocht het isolatiegedrag gaat beinvloeden .

Vocht kan in isolatie en constructie zowel als waterdamp als in vloeibare vorm ( condensatie , regen ) voorkomen . Vochtige lucht ( bevat waterdamp) heeft een duidelijk lager isolatievermogen dan droge lucht . 
Water in vloeibare vorm is totaal nefast voor de isolatiewerking . 

Verder zijn bepaalde materialen ook niet bestendig tegen rot door vocht en gaan er over tijd aan kapot . 

In de praktijk moet men er mee rekenen dat ALTIJD vocht aanwezig is , zelfs bij  totaal regendichte bedekkingen : vocht wordt als waterdamp door de bewoners geproduceerd ( ademen , koken , wassen ,...) en door diffusie door de meeste bouwmaterialen getransporteerd ( met uitzondering van glas en metalen ) . 

Door het isolatiemateriaal zelf wordt bij koude buitentemperatuur de binnenwand op binnentemperatuur gehouden , de buitenwand echter op omgevingstemperatuur . Waar daartussen de temperatuur te laag wordt in de constructie condenseert de waterdamp van de warme binnenlucht en gaat over in druppels ( condensatievocht : denk maar aan condens bv op enkel glas in winter) en kan daar de isolatiewerking negatief gaan beinvloeden . 

Hier onderscheiden zich de verschillende aangeboden isolatiematerialen in belangrijke mate .  Vakkundig advies over de juiste keuze van materialen hangt dan ook nauw samen met de omgevingsfactoren ( veel of weinig damp productie , te isoleren strucurele bouwmaterialen enz ; ) De juiste keuze en vakkundig advies van het  isolatiemateriaal zijn doorslaggevend voor de langdurig efficientie van de isolatiewerken .  

Veel geld wordt ook in allerhande soorten dampddorlatende of dampremmende folies gestoken in de hoop vocht gerelateerde problemen te voorkomen . Ook hier is vakkundig advies op zijn plaats . Maar in de praktijk zijn dampschermen slechts in zeer weinig gevallen echt doeltreffend te realiseren en is een juist isolatieconcept veruit te verkiezen tov een verkeerd isolatieconcept met dampschermfolies proberen bij te werken. 

 Naast een min of meer ( soms practisch totaal)  verminderde isolatieperformantie , brengt condensatievocht in de constructie ook andere problemen met zich mee o.a.:

SCHIMMELS  EN ZWAM

Vocht laat op de meeste voedingsbodems in constructies schimmels ontstaan . Een veel voorkomende boosdoener is zwarte schimmel . Over de nefaste invloed op het woonklimaat door microscopische sporen in de lucht willen we niet in debat treden , maar er is voldoende litteratuur die hier op de gevaren wijst . 

Bij houtachtige substraten kan condensatieproblemen aanleiding geven tot zwam , met name de gevreesde huiszwam . Deze zwam teert op het hout zelf en maakt het gevoelig voor aanvallen van kever en worm . Erge gevallen van huiszwam leiden dikwijls tot noodzaakelijke afbraak van de betroffen hout en aanpalende stenen constructieelementen . 

Na uw duur verdiende centen in onoordeelkundige isolatiewerken  te hebben gestopt , dreigt u miscchien binnenkort een nog duurdere afbraak en renovatiefase . Laat U beraden voor U begint ! 

Op de webpaginas Schimmel en zwam brengen wij gevolgen uit de praktijk in beeld . Klik hier

One picture says more than thousand words ..... 

 

 

 

[ Algemene Voorwaarden ] Start ] Contact ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@epc-kust.be
Copyright 2010 Colle and Associates BVBA Oostende
Laatst bijgewerkt: 09 april 2010