:EPC:  Energy Performance Consultants   

Start Contact

Bedrijfsvoorstelling EPC/EAP/enz Isolatie Informatief Algemene voorwaarden

EAP energie advies
Omhoog

 

EPC certif verkoop/verhuur
EAP energie advies
ad hoc consulting

Wat is een EAP advies ?

EAP is de afkorting voor Energie Advies Procedure . 

Het betreft hier een door het VEA ( Vlaams Energie Agentschap ) aangenomen procedure om het energiegedrag van een bestaande woning te beoordelen . Het omvat zowel de thermische aspecten van de gebouwschil ( ttz muren , vensters , daken , vloeren ) alsook aspecten van  energetische rendement van verwarmingsinstallaties zowel als installaties voor sanitair warm water . 

In tegenstelling tot het EPC certificaat ( verplicht bij verkoop / verhuur) gaat de EAP systematiek veel dieper in op de technische / thermische / energetische aspecten van de bestaande woning . De opname ter plaatse van die toestand is dan ook veel uitgebreider en gedetailleerder dan bij EPC . Deze werkwijze leidt tot een aantal belangrijke voordelen 

Belangrijkste voordelen

Zeker bij omvangrijke verbeterings- en / of renovatie plannen , loont zich voor de bouwheer een totale doorlichting te laten uitvoeren van het energiegedrag van de bestaande woning ,via een  EAP advies door onze vakkundige energieexperten   . 

Voordeel 1 : Gedetailleerde energielabels per deel van de gebouwschil en installaties .
   
De EAP systematiek levert niet alleen een beeld van het energiegedrag van de gehele woning maar levert per onderdeel van het gebouw de bijdrage in energieverlies . Ook wordt per deel een energielabel ( A,B,C, ..) toegekend die snel duidelijk maakt waar de bestaande situatie bij voorkeur kan worden verbeterd . 
Voordeel 2 : Vertrekpunt voor pragmatische en kosten/baten gunstige verbeteringsvoorstellen.
   
Als deel van het EAP advies werken wij dan ook in samenspraak met U zelf en rekening houdend met de mogelijkheden ( renovatieomvang , beschikbaar uitvoeringsbudget ) de meest pragmatisch realiseerbare en kosten / baten gunstige verbeteringsvoorstellen uit , toegesneden op het individueel object . 
Het betreft hier advies op maat en geen standaard advies . Verder gaan wij ook in op de voor en nadelen  van mogelijke materiaal- of installatiekeuzes in het specifiek geval . Uiteraard ramen wij ook op realistische manier welke jaarlijkse energiebesparingen realiseerbaar zijn per specifiek voorstel .  
Voordeel 3 : Geeft recht op fiscale aftrek in de personenbelasting. 
   
Een door een VEA erkend energiedeskundige opgesteld EAP advies komt in aanmerking voor fiscale aftrek binnen de personenbelasting . Een reden te meer vooralleer renovaties of verbeteringsinvesteringen aan te vatten U een professioneel advies te bezorgen . 
    

Vrijwillig 

Een EAP advies is niet verplicht en wordt door de eigenaar vrijwillig in opdracht gegeven . 
Ook de uitgewerkte verbeteringsvoorstellen zijn NIET verplicht uitvoerbaar , ook al heeft het EAP advies recht op belastingsvermindering gegeven. 

Ook al is het EAP advies veel grondiger en nauwkeuriger dan het EPC ( verkoop / verhuur) , blijft bij verkoop / verhuur van een wooneenheid een EPC veplicht !

Prijsindicatie 

Aangezien het hier over uitgebreid maatadvies gaat , kan hier geen standaard prijs worden opgegeven . 
Uit ervaring kunnen wij wel puur indicatief een prijsvork voor EAP advies van 500 tot 1200 opgeven ( BTW inbegrepen). 
Afhankelijk van de omvang , complexiteit en staat van het betrokken gebouw maken wij graag een vrijblijvende prijsofferte na kort plaatsbezoek en gesprek .

Ten opzichte van de totale omvang van verbeterings en/of renovatie investeringsbudgetten waarschijnlijk uw beste investering !! En zoals velen reeds - helaas veel te laat - ondervonden , swingen de kosten helemaal de pan uit  door schade aan structurele bouwelementen zoals daken en muren , naar aanleiding van onvakkundig isolatie concepten en uitvoeringen. Zie ons webpaginas : Informatief . 

[ Algemene Voorwaarden ] Start ] Contact ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@epc-kust.be
Copyright 2010 Colle and Associates BVBA Oostende
Laatst bijgewerkt: 23 februari 2010